• Actual
  • News

Czech National Award for Student Design GRAND

Národní cena za studentský design JUNIOR

Excellent Student Design

Outstanding Student Design

Prize of the Union of the Professional Designers of the ČR

Exit Design Award of Dean of Art and Design Faculty of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem

Award of Dean of Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art of University of West Bohemia in Plzeň

The Prize of Rector Mendel University Brno

National Technical Museum Award

Prize of the Society of Museum Decorative Arts Friends

Cena časopisu Architekt +

Cena studia KONCERN

Press Award

Cena děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Cena ředitele Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT Brno

The ATAK Design Studio Award

Nominace na národní cenu za studenský design

Competition work