Vyhlašovatelé soutěže

depo2015 NADACE SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH Design Cabinet CZ

Hlavní partneři

GRUND DBK Jablotron

Zahraniční parter

Slovenské centrum dizajnu

Produktoví partneři

IKEA Česká republika Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Atak design Tescoma Prim Česká centra

Další ceny a finanční odměny udělují

Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Plzeň Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně EXIT design – Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Společnost přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze Národní technické muzeum