• Aktuálně
  • Novinky

Národní cena za studentský design GRAND

Národní cena za studentský design JUNIOR

Excelentní studenský design

Dobrý studenský design

Cena Exit Design děkana fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Cena Uměleckoprůmyslového musea

Cena Společnosti přátel UPM

Cena ATAK Design

Cena Asociace užité grafiky a grafického designu

Cena nakladatelství Albatros Media

Nominace na národní cenu za studenský design

Soutěžní práce