• Aktuálně
  • Novinky

Národní cena za studentský design GRAND

Národní cena za studentský design JUNIOR

Excelentní studenský design

Dobrý studenský design

Cena Unie profesionálních designérů ČR

Cena Exit Design děkana fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Cena rektora Mendelovy univerzity v Brně

Cena Národního technického muzea

Cena Společnosti přátel UPM

Cena časopisu Architekt +

Cena studia KONCERN

Cena novinářů

Cena děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Cena ředitele Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT Brno

Cena studia ATAK Design

Nominace na národní cenu za studenský design

Soutěžní práce